Hinnasto

HINNASTO  / PRICES 01.01.2023 alkaen


Vuorokausimaksut

 • 20€/vrk SFC:n jäsenet
 • 40€/vrk normaali maksu
  • joka 7. vuorokausi on ilmainen

Sähköt

Kesäsähkö 1.5.-2.10.2023

 • 3 €/vuorokausi

Talvisähkö 3.10.2022 -30.4.2023

 • 0,35 €/kwh sähkömittarilla kulutuksen mukaan. Sähkönhintaa seurataan kuukausitasolla
 • 15 €/vuorokausi ilman mittaria

Tilaussaunat

 • 14€/55 min  Vaunusauna
 • 25€/55 min  Tilaussauna (vanha sauna päärakennuksessa)

Muut 

 • Kaasupullo, rauta  26,50€
 • Kaasupullo, alumiini  31,50€
 • Pesukone 2,20 €/pesu
 • Kuivausrumpu 2,20 €/kuivaus

Vuosipaikka

 • 380€ Vuosipaikka SFC:n jäsenet
  • Lisäksi sähkömaksut kulutuksen mukaan ja isäntävelvoite.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Daily Prices

 • 20€ / day Caravan Club members
 • 40€ / day not members
  • every 7th day is free

 Electricity 

Summer electricity 1.5.-2.10.2023

 • 3 €/day

Winter electricity  3.10.2022 - 30.4.2023

 • By usage 0,35€/kwh. The price of electricity is monitored on monthly basis.
 • 15 €/day without electricity mete

Reservation saunas

 • 14€/55 min Trailer sauna
 • 25€/55 min Family sauna

Other products

 • Gas, iron  26,50€
 • Gas, aluminium  31,50€
 • Washing machine 2,20 €/wash
 • Dryer 2,20 €/dry

Annual payments

 • Annual payment 380€ / year Caravan Club members
  • + electricity and quest hosting