Hinnasto

HINNASTO  / PRICES 01.01.2022 alkaen


Vuorokausimaksut

 • 20€/vrk SFC:n jäsenet
 • 40€/vrk normaali maksu
  • joka 7. vuorokausi on ilmainen

Sähköt

Kesäsähkö 30.4.-4.10.2021

 • 3 €/vuorokausi

Talvisähkö 5.10. - 29.4.

 • 0,30 €/kwh sähkömittarilla kulutuksen mukaan
 • 10 €/vuorokausi ilman mittaria

Tilaussaunat

 • 14€/55 min  Vaunusauna
 • 25€/55 min  Tilaussauna (vanha sauna päärakennuksessa)

Muut 

 • Kaasupullo, rauta  23,00 €
 • Kaasupullo, alumiini  29,00 €
 • Pesukone 2,20 €/pesu
 • Kuivausrumpu 2,20 €/kuivaus

Vuosipaikka

 • 380€ Vuosipaikka SFC:n jäsenet
  • Lisäksi sähkömaksut kulutuksen mukaan ja isäntävelvoite.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Daily Prices

 • 20€ / day Caravan Club members
 • 40€ / day not members
  • every 7th day is free

 Electricity 

Summer electricity 30.4.- 4.10.2021

 • 3 €/day

Winter electricity  5.10.- 29.4.

 • By usage 0,30€/kwh (minimum 2€/visit)
 • 10 €/day without electricity meter

Reservation saunas

 • 14€/55 min Trailer sauna
 • 25€/55 min Family sauna

Other products

 • Gas, iron  23,00 €
 • Gas, aluminium  29,00 €
 • Washing machine 2,20 €/wash
 • Dryer 2,20 €/dry

Annual payments

 • Annual payment 380€ / year Caravan Club members
  • + electricity and quest hosting